Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2015 2

Ulrika Melander, Anneli Svensson, Louise Dane, Emma Holm, Ruth Mannelqvist, Kavot Zillén, Bodil Hulgaard, Sven-Åke Jansson, Rune Lavin, Sven Vaxenbäck, Anna Lapinska, Hans-Gunnar Axberger

FT 2015 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2014–februari 2015
Ulrika Melander

13

Från JO. Oktober–december 2014
Anneli Svensson

21

Artiklar

23

Europadomstolen och barnets bästa
Louise Dane

55

Fri rörlighet och tillgång till sociala förmåner för icke-förvärvsaktiva – har unionsmedborgarskapet kommit till vägs ände?
Emma Holm

69

Bedömning av arbete och arbetsmarknad. Sjukförsäkringens tillämpning vid Försäkringskassan och i förvaltningsrätter
Ruth Mannelqvist

87

Uppskjuten vård till följd av utebliven handskakning?
Kavot Zillén

97

Lagen om dödförklaring tio år
Bodil Hulgaard, Sven-Åke Jansson

111

Referatrubrikens ändamål och betydelse
Rune Lavin

121

Förvärv av offentliga kontrakt genom företagsöverlåtelse
Sven Vaxenbäck, Anna Lapinska

139

Anmäld litteratur

141

Anmälan. Oluf Jørgensen, Offentlighed i Norden. Offentlige eller hemmelige dokumenter og data: Sammenligning af retsregler for acces i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og internationale regler. (Nordicom Information nummer 3/2014)
Hans-Gunnar Axberger

145

Medverkande