Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2015 2

Jonas Heitto, Petteri Günther, Henry Olsson, Stojan Arnerstål, Per Jonas Nordell, Peter von Heidenstam, Helena Östblom

NIR 2015 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

EU State Aid Rules’ Impact on Research Agreements’ Joint Invention Provisions
Jonas Heitto

14

Harmonising Collective Rights Management and Multi-Territorial Licensing of Music for Online Use in the European Union: A Review of the Collective Rights Management Directive 2014/26/EU
Petteri Günther

40

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2014. Inga egentliga framsteg, men positiv stämning på vissa områden
Henry Olsson

53

Litteratur
Stojan Arnerstål, Per Jonas Nordell

71

Ur svensk rättspraxis 1
Per Jonas Nordell

88

Straffvärde och brottslighetens art vid immaterialrättsintrång. Kommentar till Högsta domstolens dom den 4 juli 2014 (NJA 2014 s. 559) (SKF)
Peter von Heidenstam, Helena Östblom

98

Ur svensk rättspraxis 2
Per Jonas Nordell