Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2008 4

Per Jonas Nordell, Timo Minssen, Jonas W. Myhre, Bengt Domeij

NIR 2008 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Tolkningsprinciper i upphovsrättsavtal
Per Jonas Nordell

35

När anses en bioteknologisk uppfinning vara komplett och praktiskt användbar? – Del II – Om senare utveckling kring kravet på ”industrial application” och ”utility” för gen- och proteinrelaterade uppfinningar i USA och Europa
Timo Minssen

84

Parallel imports and “co-branding” of pharmaceuticals – analysis and comments
Jonas W. Myhre

105

Ur svensk rättspraxis
Bengt Domeij

110

Svensk ekvivalenstolkning – en kommentar till Svea hovrätts dom den 30 november 2006 (DeLaval ./. Lely)
Bengt Domeij