Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2015 1

Petra Jansson, Anneli Svensson, Mattias Hjertstedt, Lotta Wendel, Carl Lebeck, Carl-Otto Lindberg, Eivind Torp, Magnus Åhammar, Lena Marcusson, Natalie Glotz Stade

FT 2015 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September–november 2014
Petra Jansson

17

Från JO. Juli–september 2014
Anneli Svensson

39

Expertgranskade artiklar

41

Informationsskyldighet. Regleringen av uppgiftslämnande mellan myndigheter
Mattias Hjertstedt

61

Standardiserade dokumentationsformer och rättssäkerhet vid öppen psykiatrisk tvångsvård
Lotta Wendel

89

Artiklar

91

Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen i svensk rätt I: teoretisk och konstitutionell bakgrund
Carl Lebeck

131

Plan- och byggfrågor i mark- och miljödomstol – hur har det gått?
Carl-Otto Lindberg

143

Vem äger rätten till doktoranders forskningsresultat?
Eivind Torp

155

Reflektioner efter en JO-inspektion – slutord
Magnus Åhammar

157

Anmälningar

159

Anmälan. Henrik Wenander, Fri rörlighet i Norden. Nordiska gränshinder i rättslig belysning, monografi, Lunds universitet, Juristförlaget i Lund 2014, 161 sidor
Lena Marcusson

163

Anmälan. Ulrik von Essen, Arbete i offentlig förvaltning, Norstedts juridik, 2014
Natalie Glotz Stade

169

Medverkande