Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2014 6

David Johansson, Måns Sjöstrand, Monica Viken, Patrik Andersson, Carl Lebeck, Jan Rosén, Per Jonas Nordell

NIR 2014 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Skadestånd enligt marknadsföringslagen
David Johansson, Måns Sjöstrand

23

Dokumentasjon for innarbeidet særpreg – i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) om fargemerker
Monica Viken

44

A New Era of Innovation? How to Manage IP in Open Innovation
Patrik Andersson

60

Mot en rätt att bli glömd? – något om persondataskydd, informationsfrihet och sökmotorers ansvar i EU-rätten
Carl Lebeck

76

Unionsdomstolen på kollisionskurs med internationell upphovsrätt
Jan Rosén

84

Opinion Proposed to the Executive Committee and Adopted at its Meeting, 17 September 2014

101

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell