Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1967 3

Berndt Godenhielm, Erkki Wuori, Allan Huttunen, Martti Castrén, Matti Mäenpää, Karsten Gaarder, Stig Strömholm, Julius Møller, Leif Sevón, Birger Stuevold Lassen

NIR 1967 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Welcome to Helsinki
Berndt Godenhielm

7

Något om telle quelle-regeln
Erkki Wuori

23

Finsk rättspraxis om hävande av yrmaregistrering och förbud mot att använda firma
Allan Huttunen

48

Företagshemligheter och tidigare anställda
Martti Castrén

59

Illojal konkurrens och god affärssed
Matti Mäenpää

68

Utilbørlig konkurranse
Karsten Gaarder

71

Notiser

81

Litteratur
Stig Strömholm, Julius Møller

89

Ur finsk praxis
Leif Sevón

102

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen