Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2014 4

Eskil Nord, Anneli Svensson, Vicki Paskalia, Andrea Sundstrand, Jane Reichel, Anna-Sara Lind, Henrik Wenander, Carl Lebeck

FT 2014 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2014
Eskil Nord

13

Från JO. April–juni 2014
Anneli Svensson

27

Den nya EU-rättsliga principen om likställande av förmåner, inkomster, omständigheter och händelser: omtumlande nyheter för den svenska socialförsäkringsrätten?
Vicki Paskalia

47

Offentliga kontrakt – rättsmedlen i primärrätten
Andrea Sundstrand

71

Den svenska förvaltningsmodellen som en del av en integrerad europeisk förvaltning – en fallstudie om dataskyddsförvaltning
Jane Reichel, Anna-Sara Lind

95

Anmälan. Gustaf Wall, Rättskraft och korrektiv. En förvaltningsrättslig studie
Henrik Wenander

107

Anmälan. Martin Sunnqvist, Konstitutionellt kritiskt dömande: förändringen av nordiska domares attityder under två sekel
Carl Lebeck

125

Medverkande