Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2014 4

Ulf Maunsbach, Peter-Ulrik Plesner, Marcus Norrgård, Alicia Nylund, Clement Salung Petersen, Thomas Riis, Jens Schovsbo, Timo Minssen, Björn Lundqvist, Torsten Bjørn Larsen, Jonas Lembke, Mette Lykke, Catarina Holtz

NIR 2014 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Enhetspatentet och domstolen för enhetspatent (UPC) i nordisk belysning
Ulf Maunsbach

7

En fælles nordisk UPC-afdeling eller en dansk afdeling?
Peter-Ulrik Plesner

11

UPC-processen och dess särdrag – en jämförelse med marknadsdomstolen i Finland
Marcus Norrgård, Alicia Nylund

26

The Unified Patent Court (UPC), Compulsory Licensing and Competition Law
Clement Salung Petersen, Thomas Riis, Jens Schovsbo

42

The ”opt out” and “opt in” provisions in the Unified Patent Court Agreement – Impact and strategies for European patent portfolios
Timo Minssen, Björn Lundqvist

60

Rules of Jurisdiction in the Agreement on a Unified Patent Court
Torsten Bjørn Larsen

77

Legal order in the Unified Court
Jonas Lembke

96

Europæisering af ækvivalenslæren ved UPC
Mette Lykke

117

Vad betyder EPO:s beslut R 19/12 för besvärskamrarna?
Catarina Holtz