Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2014 3

Maria Sundberg, Anneli Svensson, Viola Boström, Lina Grundin, Sara Lyrenäs, Nina Nilsson, Linus Broström, Mats Johansson, Titti Mattsson, Anna-Sara Lind, Carl-Otto Lindberg, Lars Lindström, Vilhelm Persson, Lotti Ryberg-Welander, Carl-Gustaf Tryblom, Malin Hjalmarson

FT 2014 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ny redaktion

3

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–maj 2014
Maria Sundberg

15

Från JO. Januari–mars 2014
Anneli Svensson

29

Om rättssäkerhet och särskilt stöd enligt skollagen – blev det bra?
Viola Boström, Lina Grundin, Sara Lyrenäs, Nina Nilsson

67

Registrering av beslutsoförmögna för forskning, statistik och systematiskt förbättringsarbete
Linus Broström, Mats Johansson, Titti Mattsson

79

Anmälan. Therese Bäckman, Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för personer med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS
Anna-Sara Lind

83

Skymd utsikt – en betydande olägenhet?
Carl-Otto Lindberg

91

Reflektioner efter en JO-inspektion – en replik
Lars Lindström

95

Anmälan. Åsa Örnberg, Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt
Vilhelm Persson

103

Officialprincipen i sjukförsäkringen
Lotti Ryberg-Welander

119

Får socialnämnden undersöka den enskildes bostad när han eller hon har ansökt om försörjningsstöd?
Carl-Gustaf Tryblom, Malin Hjalmarson

129

Medverkande