Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2014 3

Petteri Günther, Henry Olsson, Per Jonas Nordell, Astri M. Lund, Vincent Tsang, Harald Irgens-Jensen, Mats Björkenfeldt

NIR 2014 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

The Principle of Exhaustion and the Resale of Digital Music in Europe: A Comparative Analysis of the UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp. and Capitol Records, LLC v. ReDigi, Inc. Cases
Petteri Günther

28

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2014. Klimatet hårdnar återigen
Henry Olsson

41

Litteratur
Per Jonas Nordell

44

Fra norsk rettspraksis
Astri M. Lund

55

Diplomatisk fornektelse av huldra. Kommentar til Høyesteretts dom av 4. juni 2013 (HR-2013-1187-A) Rt. 2013 s. 822
Astri M. Lund, Vincent Tsang

69

Fra norsk rettspraksis
Harald Irgens-Jensen

79

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

87

Till frågan om varumärkets funktioner. Kommentar till Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon)
Mats Björkenfeldt

93

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell