Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1967 1

Birger Stuevold Lassen, Svante Bergström, Lars Holmqvist, Börje Villard, Matti Mäenpää, Mogens Koktvedgaard, Åke von Zweigbergk, Hans Bergqvist, Sven Wilson, Olav Lid, Ulf Bernitz, Keijo Heinonen, Stig Strömholm, Mogens Plesner

NIR 1967 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Verdenskonvensjonen
Birger Stuevold Lassen

14

Romkonventionen
Svante Bergström

31

R-märke eller V-märke?
Lars Holmqvist

46

Skatteaspekter på internationella licensavtal
Börje Villard

59

Illojal konkurrens och god affärssed
Matti Mäenpää

72

Patentkravets betydning
Mogens Koktvedgaard

80

Något om Pariskonventionens barndom och om revisionskonferenserna
Åke von Zweigbergk

85

Otillbörlig konkurrens
Hans Bergqvist

91

Aktuella frågor
Sven Wilson, Olav Lid

95

Notiser

103

Litteratur
Ulf Bernitz, Keijo Heinonen, Stig Strömholm

110

Fra dansk domspraksis
Mogens Plesner

119

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

125

Ur svensk praxis