Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2014 2

Ulrika Melander, Anneli Svensson, Patricia Jonason, Erik Janzon, Ann-Charlotte Landelius, Carl Larsson, Gustav Lindkvist, Magnus Åhammar

FT 2014 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2013–februari 2014
Ulrika Melander

9

Från JO. Oktober–december 2013
Anneli Svensson

31

Traité de droit administratif – en anmälan
Patricia Jonason

35

Extreme data makeover utan lagstöd: Svensk nationell datatjänst
Erik Janzon

47

När är en handling färdigställd på annat sätt?
Ann-Charlotte Landelius

63

Hemliga chefer vid landets länspolismyndigheter – dom i kammarrätten innebär att namn inte längre behöver lämnas ut
Carl Larsson

65

Bevisfrågor vid ledningsprövning enligt HFD 2013 ref. 74
Gustav Lindkvist

91

Reflektioner efter en JO-inspektion
Magnus Åhammar

93

Medverkande