Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1966 4

Gunnar Sterner, Torben Lund, Berndt Godenhielm, Birger Stuevold Lassen, Robert Shaye, Leif Sevón, Mogens Plesner

NIR 1966 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Våra konventioner
Gunnar Sterner

7

Bernerkonventionen
Torben Lund

36

Pariskonventionen
Berndt Godenhielm

56

Know-how - noen aktuelle rettsspørsmål
Birger Stuevold Lassen

75

Något om sovjetisk upphovsrätt
Robert Shaye

81

Patentlagsreformen
Leif Sevón

83

Notiser

91

Litteratur

106

Fra dansk domspraksis
Mogens Plesner

118

Ur finsk praxis