Axess

Axess magasin 2013 1

TEMA: Från välfärd till eget ansvar

Axess magasin 2013 1 : TEMA: Från välfärd till eget ansvar

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

4

Var blev ni av, ljuva drömmar?

6

Innehåll

8

Skribenter

9

Bloggdebatter och läsarbrev

10

Företagsetik i Mellanöstern

12

Här danas USA-högerns elit

14

Med Dante mot framtiden

15

Ett land fyllt av trauman

17

På spaning efter Stalins offer

18

Nordisk tevebättre än BBC

19

Behov av förnyelse I

19

Behov av förnyelse II

20

Dossier

21

Sverige utanför drogdebatten

22

Latinamerika visar vägen

24

Farliga förbud

26

Lägg om drogpolitiken

28

Tjuvjakten ökar dramatiskt

32

Borgerligheten drar gränser

34

TEMA: Från välfärd till eget ansvar

37

Den nya välfärden

41

Hellre mammon än Gud

44

Myrdals amerikanska arv

48

Fastna inte i ideologistrid

52

»Vi måste veta vart vi är på väg«

56

”Dante, Leopardi och jag”

60

Klassicism som provocerar

63

Kirchner i Davos – en konstnär för vår tid

65

Excentriker och kultförfattare

66

Varför vi har rättigheter

67

En tre tusen år gammal livslögn

68

Konformistiska upprorsmakare

68

Att återvända till böcker

69

Kanon skapar debatt

70

Recensioner

71

Främling, vad döljer du för mig?

76

Den smeksamme regenten

78

Eurokris på tre olika nivåer

79

När modernismens hegemoni började svikta

81

Den farliga offerrollen

83

Konkurrensen som utopi

84

Känslan av en katastrof

86

Den lönlösa censuren

87

Partikeln som ger världen substans

88

Den musikaliske mångsysslaren Henry Cowell

90

Fransmän till höger och vänster

92

Rapport från byråkratin

93

Moralen mellan förnuft och känsla

94

Den genomskinlige Jussi Björling

96

Konstnärens många yrkesroller och känsla

98

Världens gång