Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2014 1

Petra Jansson, Anneli Svensson, Michael Gøtze, Dan Hanqvist, Carl Lebeck, Linus Broström, Mats Johansson, Titti Mattsson, Boris Melvås, Eivind Torp

FT 2014 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September–november 2013
Petra Jansson

15

Från JO. Juli–september 2013
Anneli Svensson

31

Whistleblowing som retlig selvkontrolmekanisme – mellem ytringsfrihed og tavshedspligt
Michael Gøtze

55

Suum cuique – Syntetisk konkurrens i el- och naturgasnät
Dan Hanqvist

133

Normkonflikter mellan svensk rätt och EKMR – något om kravet på ”klart stöd” i EKMR för att åsidosätta svensk rätt
Carl Lebeck

171

Vilka personer saknar förutsättningar att ge informerat samtycke till att delta i forskning? En rättslig och etisk diskussion rörande etikprövningslagens regler och tillämpning
Linus Broström, Mats Johansson, Titti Mattsson

185

Bistånd och skuld
Boris Melvås

191

Forskningsetikens rättsliga reglering
Eivind Torp

207

Medverkande