Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2013 6

Tobias Kempas, Leonard Neno Milenkovic, Daniel Westman, Mikael Spångberg, Perttu Virtanen, Joachim Enkvist

NIR 2013 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Användningstvång och ändringsomfång. En uppdatering
Tobias Kempas

30

Genuine use of a Community Trademark. How to interpret use “in the Community”
Leonard Neno Milenkovic

46

Avbildning av konstverk och byggnader på internet
Daniel Westman

53

Investeringsskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för kända märken bara imaginärt?
Mikael Spångberg

64

Software Patents and “Technology Specific” exclusion in Article 52 (3) EPC. A Legal Chimera?
Perttu Virtanen

77

Ur finsk rättspraxis
Joachim Enkvist

82

Renommésnyltning i finsk rättspraxis. Kommentar till MD 121/12 (Granströms)
Joachim Enkvist