Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2013 5

Thomas Riis, Jens Schovsbo, Henrik Udsen, Mette Lindskoug, Siri Swedborg, Jan Rosén, Niklas Bruun, Bengt Domeij, Ulf Maunsbach, Mats Björkenfeldt, Christopher Heath, Per Jonas Nordell, Marieanne Alsne

NIR 2013 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Videresalg af digitale eksemplarer – ændrer UsedSoft-dommen retstilstanden?
Thomas Riis, Jens Schovsbo, Henrik Udsen

26

Retstilstanden for sælgere og købere af brugte licenser
Mette Lindskoug

39

Patent på affärsmetoder i USA och Europa – divergerande policyer och effekterna på konkurrensen
Siri Swedborg

58

ALAI:s ställningstagande om länkning till skyddade verk
Jan Rosén

61

ALAI REPORT and OPINION on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Internet

71

Litteratur
Niklas Bruun, Bengt Domeij, Ulf Maunsbach, Mats Björkenfeldt, Christopher Heath

85

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

94

Cirkus och upphovsrätt. Några anteckningar i anslutning till en dom den 23 december 2011 av Hovrätten för Västra Sverige avseende brott mot upphovsrättslagen m.m.
Marieanne Alsne