Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2013 4

Eskil Nord, Anneli Svensson, David Kleist, Sebastian Wejedal, Gustav Lindkvist, Lotta Vahlne Westerhäll, Linnéa Princis, Henrik Wenander, Jonas Hallberg, Allison Östlund

FT 2013 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2013
Eskil Nord

17

Från JO. April–juni 2013
Anneli Svensson

31

Tala är silver, tiga är guld. Om muntlig förhandling i förvaltningsmål, särskilt i skattemål
David Kleist, Sebastian Wejedal

63

HFD om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid återkrav av bostadsbidrag
Gustav Lindkvist

73

Medicin och juridik vid psykiatrisk tvångsvård
Lotta Vahlne Westerhäll, Linnéa Princis

109

Informationsutbyte i internationellt myndighetssamarbete – e-förvaltning, sekretess och personuppgiftsskydd i Försäkringskassans samverkan med utländska socialförsäkringsorgan
Henrik Wenander

143

Konsekvenser av att EU:s institutioner genom direkt tillämplig sekundärlagstiftning begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar i Sverige
Jonas Hallberg, Allison Östlund

165

Medverkande