Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1966 2

Sven Norberg, Lars Holmqvist, Eric Essén, Julius Møller, Mogens Plesner, Birger Stuevold Lassen

NIR 1966 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Jämförelser i reklam
Sven Norberg

28

Ny varumärkeslag i Frankrike
Lars Holmqvist

34

Patentlagsreformen
Eric Essén

42

Notiser

49

Litteratur
Julius Møller

52

Föreningsmeddelanden

53

Fra dansk domspraksis
Mogens Plesner

65

Ur finsk praxis

71

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

79

Ur svensk praxis