Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2013 3

Andreas Sundberg, Anneli Svensson, Johan Höök, Rune Lavin, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Lotta Vahlne Westerhäll

FT 2013 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–maj 2013
Andreas Sundberg

15

Från JO. Januari–mars 2013
Anneli Svensson

37

Integritet och sekretess mellan myndigheter
Johan Höök

53

En verkställighetsfråga i nygammal belysning. Plenimålet i NJA 2013 s. 413
Rune Lavin

59

Fristående skolor och regeringsformen – om innebörden av ”det allmänna”
Lotta Lerwall

75

Anteckningar om två randföreteelser, anknytningsoch överskottskompetens i kommunalrätten
Olle Lundin

87

Några processuella spörsmål vid psykiatrisk tvångsvård – tillgodoses patientens rättssäkerhet?
Lotta Vahlne Westerhäll

107

Medverkande