Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2013 3

Claes Granmar, Karin Söderberg, Erland von Hofsten, Christina Platz, Ulf Maunsbach, Reinhold Fahlbeck, Marianne Levin, Per Jonas Nordell, Jan Rosén

NIR 2013 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet
Claes Granmar

25

Förlust av ensamrätt till följd av varumärkeshavarens passivitet
Karin Söderberg

51

Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering
Erland von Hofsten

66

Debatt

66

ACTA deler Europa
Christina Platz

76

Litteratur
Ulf Maunsbach, Reinhold Fahlbeck, Marianne Levin

86

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

103

IPRED, proportionalitet, beviskrav och begreppet överföring till allmänheten – mycket ryms i Högsta domstolens beslut den 21/12 2012 (NJA 2012 s. 975) Bonnier Audio m.fl.
Jan Rosén