Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2013 2

Stefan Axelsson, Anneli Svensson, Henrik Carlborg, Ulrik von Essen, Patrik Södergren

FT 2013 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta Förvaltningsdomtolen. December 2012–februari 2013
Stefan Axelsson

11

Från JO. Oktober–december 2012
Anneli Svensson

25

Behöver konsekvensutredning genomföras avseende avgiftsföreskrifter?
Henrik Carlborg

39

Besluts överklagbarhet
Ulrik von Essen

65

Kompetensfördelningen i mål om elavgifter. Några anteckningar om rättsutvecklingen sedan 1994
Patrik Södergren

97

Medverkande