Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2013 2

Thomas Riis, Johannes Hygen Meyer, Jeppe Brinck-Jensen, Trevor Cook, Pekka Sääskilahti, Henry Olsson, Pia Björkwall

NIR 2013 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Ophavsrettens fleksibilitet
Thomas Riis

16

Sameie i oppfinnelser etter norsk rett
Johannes Hygen Meyer

45

Patenter i sameje i dansk ret
Jeppe Brinck-Jensen

57

Monetary Compensation for Intellectual Property Infringement: Reasonable Royalties, Compensation for Damage and Infringer’s Profits
Trevor Cook

68

Economics of Intellectual Property. Evaluating and Modelling Patent Disputes and Licensing
Pekka Sääskilahti

76

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2012. Stora framsteg men osäkerhet om slutresultaten
Henry Olsson

90

Ur finsk rättspraxis
Pia Björkwall