Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2013 1

Emma Wännström, Anneli Svensson, Ulrik von Essen, Boris Melvås, Karsten Naundrup Olesen, Andrea Sundstrand, Gustav Svensson, Sven Vaxenbäck, Anna Lapinska

FT 2013 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September– november 2012
Emma Wännström

13

Från JO. Juli–september 2012
Anneli Svensson

19

Prövningstillstånd i kammarrätt
Ulrik von Essen

33

En åberopsbörda för negativa rättsfakta i LOU-mål
Boris Melvås

43

Offentlige servicekontrakter og håndtering af ændrede lovkrav
Karsten Naundrup Olesen

67

Offentliga kontrakt – möjlighet till undantag från EU:s primärrätt
Andrea Sundstrand

79

Ulrika Sandén, Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård. Ett skydd för patientens personliga integritet
Gustav Svensson

89

Väsentliga ändringar i offentliga kontrakt
Sven Vaxenbäck, Anna Lapinska

107

Medverkande