Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2012 6

Peter Schønning, Niklas Bruun, Rán Tryggvadottir, Astri M. Lund, Daniel Westman, Jukka Liedes, Jan Rosén, Bengt Hermansen, Gunnar Guðmundsson, Morten Rosenmeier, Bente Skovgaard Kristensen, Ole-Andreas Rognstad, Taina Pihlajarinne, Johan Axhamn, Martin Kyst

NIR 2012 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Ophavsretsudviklingen i Danmark siden 2009
Peter Schønning

12

Upphovsrättsutvecklingen i Finland sedan år 2009
Niklas Bruun

17

Ophavsretsudviklingen i Island siden 2009
Rán Tryggvadottir

21

Opphavsrettsutviklingen i Norge siden 2009
Astri M. Lund

36

Upphovsrättsutvecklingen i Sverige sedan 2009
Daniel Westman

44

Översikt över den europeiska och internationella utvecklingen
Jukka Liedes

53

De nordiska upphovsrättslagarnas framtida struktur
Jan Rosén

64

De nordiske opphavsrettslovenes fremtidige struktur
Bengt Hermansen

70

Romkonventionen
Gunnar Guðmundsson

78

Forældreløse værker. Hvad er problemet?
Morten Rosenmeier

82

Forældreløse værker – forslag til EU-regulering
Bente Skovgaard Kristensen

86

Avtalelisens som nordisk løsningsmodell – Noen refleksjoner, særlig knyttet til avtalelisensens legitimitet i utlandet
Ole-Andreas Rognstad

99

WIPO:s arbete med inskränkningar i upphovsrätten
Jukka Liedes

109

National Set of Rules for Commercial Linking? – the Finnish Discourse
Taina Pihlajarinne

117

Avtalslicenser i en gränsöverskridande kontext
Johan Axhamn

120

Licenser over grænserne – set fra et radio/tv-foretagendes perspektiv
Martin Kyst