Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2012 4

Eskil Nord, Anneli Svensson, Lars Bejstam, Ulrik von Essen, Andrea Sundstrand, Sara Åkerström, Moa Kindström Dahlin

FT 2012 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2012
Eskil Nord

7

Från JO. April–juni 2012
Anneli Svensson

21

Barns talerätt i mål enligt LVU – villkorad klagorätt?
Lars Bejstam

29

Klagorätt i förvaltningsprocessen
Ulrik von Essen

57

Primärrättens reglering av offentliga kontrakt
Andrea Sundstrand

69

Tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvården – olagliga rättighetsbegränsningar?
Sara Åkerström, Moa Kindström Dahlin

95

Medverkande