Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1964 3-4

Gösta Eberstein, Johan Helgeland, Sven Edling, Tore Sigeman, Julius Møller, Ernst Nathorst-Böös, Lennart Körner, Keijo Heinonen, Mogens Plesner

NIR 1964 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

OM KONFLIKTER MELLAN INBÖRDES SJÄLVSTÄNDIGA IMMATERIALRÄTTIGHETER
Gösta Eberstein

12

INDUSTRIELL RETTSBESKYTTELSE I NORDEN
Johan Helgeland

27

REFORMERAD LAGSTIFTNING OM ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR?
Sven Edling

34

UPPHOVSRÄTT OCH ARBETSRÄTT
Tore Sigeman

44

AKTUELLA FRÅGOR
Julius Møller, Ernst Nathorst-Böös, Lennart Körner

49

NOTISER

52

LITTERATUR
Keijo Heinonen

54

FÖRENINGSMEDDELANDEN

55

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Mogens Plesner

58

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

61

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Johan Helgeland

66

UR SVENSK PRAXIS