Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2012 2

Stefan Axelsson, Anneli Svensson, Kaisa Adlercreutz, Joel Gustafsson, Moa Beijer, Rune Lavin, Ruth Mannelqvist, Lotta Vahlne Westerhäll, Thomas Erhag, Annamaria Westregård

FT 2012 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2011–februari 2012
Stefan Axelsson

13

Från JO. Januari–mars 2012
Anneli Svensson

27

LOU och civilrätten – kan VD fråntas sin firmateckningsrätt för löpande förvaltning?
Kaisa Adlercreutz, Joel Gustafsson

33

Soft law i EU – Dess roll inom området för bioetik i EU och BBMRI
Moa Beijer

47

Lagrådet och den offentliga rätten 2009–2011
Rune Lavin

83

Rätt i sjukförsäkringen
Ruth Mannelqvist

87

Möten mellan juridik och medicin i sjukförsäkringen Ruth Mannelqvist
Ruth Mannelqvist

99

Rättsstatliga aspekter på sjukförsäkringsprocessen med betoning på begreppen sjukdom och arbetsoförmåga
Lotta Vahlne Westerhäll

119

Om EU:s samordning av förmåner från sjuk- och invaliditetsförsäkring
Thomas Erhag

131

Arbets- och förvaltningsrättens ömsesidiga påverkan på begreppen arbetsanpassning och omplacering
Annamaria Westregård

143

Medverkande