Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2012 3

Andreas Sundberg, Anneli Svensson, Michael Gøtze, Johan Hirschfeldt, Ann-Charlotte Landelius, David Langlet, Åsa Örnberg, Rune Lavin, Carl Lebeck, Carl-Otto Lindberg, Natalie Glotz Stade

FT 2012 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–maj 2012
Andreas Sundberg

13

Från JO. April–juni 2012
Anneli Svensson

27

Personificeret ombudsmandskontrol – om ombudsmandens personlige prægning af prøvelsen og om ombudsmandens embedsperiode
Michael Gøtze

49

Juridik och politik – svenska domstolar i ett förändrat landskap. Ett anförande i Riddarhuset vid invigningen av Högsta förvaltningsdomstolens lokaler den 24 maj 2012 om några utvecklingslinjer i förvaltningsrätten
Johan Hirschfeldt

57

Insyn i privat bedriven verksamhet som finansieras med skattemedel
Ann-Charlotte Landelius

73

Affärsmässighet i kommunala bostadsbolag: effekter på energieffektivisering och andra hållbarhetsåtgärder
David Langlet, Åsa Örnberg

93

Högsta förvaltningsdomstolen och Europakonventionen
Rune Lavin

111

Verkställighetsföreskrifter – något om den verkställande maktens självständiga normgivningsmakt enligt RF
Carl Lebeck

127

Planavgift och plankostnadsavtal
Carl-Otto Lindberg

137

När kontrollmaktens och ordinarie tillsynsmyndighets beslut inte harmoniserar – vilken praxis ska lagtillämparen följa?
Natalie Glotz Stade

165

Medverkande