Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2012 2

Per Jonas Nordell, Astri M. Lund, Helge M. Sønnelan, Bengt O. Hermansen, Bengt Domeij, Perttu Virtanen, Henriette Damsgaard, Matthew J. Elsmore, Eva Aaen Skovbo

NIR 2012 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Den nordiska upphovsrättslagstiftningen. Tid och förändring – tider av förändring. Några reflektioner i ett redaktionellt perspektiv
Per Jonas Nordell

5

Åndsverkloven 50 År. Elementer fra lovens tilblivelse. Unnfangelse, fødsel og unge år
Astri M. Lund

12

Elementer fra åndsverklovens tilblivelse. Fra 80-tallet og fram til Ot.prp. nr. 54 (1994–95)
Helge M. Sønnelan

17

Elementer fra åndsverklovens tilblivelse i den digitale tid – utviklingen 1995–2005
Bengt O. Hermansen

22

Patent och innovationsprocessens avtal
Bengt Domeij

41

Claim Clarity, Full Disclosure and Software Patents
Perttu Virtanen

56

Biopirateri – Patentansøgeres potentielle forpligtelser i forhold til opfindelser der involverer biologiske ressourcer
Henriette Damsgaard

62

It Just Goes From Pad to Bad. On the iPad Trademark Dispute in China
Matthew J. Elsmore

78

Fra dansk domspraksis
Eva Aaen Skovbo

90

Sanktioner for uberettiget brug af arkitekttegninger. Kommentar til Højesterets dom af 6. januar 2011 (Skipperhuse)
Eva Aaen Skovbo

93

Fra dansk domspraksis
Eva Aaen Skovbo

102

Højesteret afliver ”dobbelt-op-princippet” i relation til erstatningsudmåling for ophavsretlige krænkelser af digitalt tilgængelige værker. Kommentar til Højesterets afgørelse af 24. marts 2011 (Direct Connect)
Eva Aaen Skovbo

106

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell