Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1964 1-2

Gunnar Moore, Erik Lassen, Ulf Bernitz, Keijo Heinonen, Å. Roschier-Holmberg, Mogens Plesner

NIR 1964 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

KRAVET pA SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA EFTER DEN NYA VARUMÄRKESLAGENS IKRAFTTRÄDANDE
Gunnar Moore

37

BRUGSPLIGT FOR VAREMÆRKER
Erik Lassen

53

LITTERATUR OM NORDISK KONKURRENSBEGRÄNSNINGSRÄTT PÅ FRÄMMANDE SPRÅK
Ulf Bernitz

59

AKTUELLA FRÅGOR
Keijo Heinonen

62

LAGSTIFTNINGSNYTT
Å. Roschier-Holmberg

65

NOTISER

70

LITTERATUR

71

FÖRENINGSMEDDELANDEN

73

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Mogens Plesner

88

UR SVENSK PRAXIS

95

Untitled