Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2012 1

Emma Wännström, Anneli Svensson, Ulrik von Essen, Ulf Hökeberg, Jonas Edward, Vilhelm Persson

FT 2012 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September–november 2011
Emma Wännström

17

Från JO. Oktober–december 2011
Anneli Svensson

29

Förvaltningsdomstols utredningsansvar
Ulrik von Essen

63

Upphandling av konstnärliga tjänster
Ulf Hökeberg, Jonas Edward

71

Specialdestinerade statsbidrag till kommuner ur rättslig synvinkel
Vilhelm Persson

101

Medverkande