Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2012 1

Per Jonas Nordell, Lydia Lundstedt, Johan Axhamn, Henry Olsson, Ole-Andreas Rognstad, Are Stenvik, Marianne Levin, Thomas Riis

NIR 2012 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Rättsvetenskap och immaterialrätt. Om bibliometri och peer review i NIR
Per Jonas Nordell

8

Transborder Patent Entitlement and Ownership Disputes: Which Forum has Jurisdiction?
Lydia Lundstedt

28

Något om ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång – särskilt i onlinemiljö
Johan Axhamn

45

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2011. Ljus i slutet av tunneln?
Henry Olsson

59

Birger Stuevold Lassen (1927–2011)
Ole-Andreas Rognstad, Are Stenvik

61

Eva Jarnvall (1961–2012)
Marianne Levin

62

Fra dansk domspraksis
Thomas Riis

90

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell