Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1963 3-4

Gösta Eberstein, Mogens Plesner, Saul Lewin, Lennart Körner, Ulf Bernitz, Hans Bergqvist, Keijo Heinonen, Fr. H. Winsnes

NIR 1963 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

RIKTLINJER FÖR NY FIRMALAGSTIFTNING
Gösta Eberstein

13

OM KNOW-HOW OG FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
Mogens Plesner

25

DE NORDISKA PATENTKOMMITTÉERNAS SLUTLIGA BETÄNKANDE ANGÅENDE NORDISK PATENTLAGSTIFTNING
Saul Lewin

33

STRINGMÅLET OCH KONSTINDUSTRISKYDDET
Lennart Körner

41

DEBATTEN OM KONKURRENSFRÅGORNA
Ulf Bernitz

48

NOTISER

53

LITTERATUR
Hans Bergqvist

59

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Mogens Plesner

74

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

78

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Fr. H. Winsnes

88

UR SVENSK PRAXIS