Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2011 6

Johan Axhamn, Lucie Guibault, Peter Schønning, Jørgen Blomqvist, Stéphanie Haddad, Per Jonas Nordell, Ole-Andreas Rognstad, Tore Lunde

NIR 2011 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Solving Europeana’s mass-digitization issuesthrough Extended Collective Licensing?
Johan Axhamn, Lucie Guibault

11

Ophavsretsloven af 1961 – fødsel og levned
Peter Schønning

20

Ophavsretsloven af 1961 i densinternationale sammenhæng
Jørgen Blomqvist

31

Facebooks förenlighet med svensk rätt
Stéphanie Haddad

41

Transaktionstestet och dess tillämpning iMarknadsdomstolens praxis
Per Jonas Nordell

52

Litteratur

57

Fra norsk rettspraksis

65

Vern for utøvende kunstnere. Kommentar tilHøyesteretts dom av 25. mars 2010 (Rt. 2010s. 366) (Gørild Mauseth)
Ole-Andreas Rognstad

73

Fra norsk rettspraksis

77

Produktetterlikning og internasjonal privatrett.Kommentar til Høyesteretts kjennelse av21. juni 2011, Rt. 2011 s. 897 (Würth)
Tore Lunde

82

Ur svensk rättspraxis