Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2011 3

Charlotte Mattsson, Anneli Svensson, Dan Hanqvist, Rune Lavin, Gustav Lindkvist, Sirkku Sarenbo, Helena Striwing, Natalie Glotz Stade, Wiweka Warnling-Nerep, Henrik Wenander

FT 2011 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–april 2011
Charlotte Mattsson

15

Nytt från JO. April–juni 2011
Anneli Svensson

41

Levande charader eller hela havet stormar? Om organisationsnummer och förvaltningsmyndigheternas dispenspraxis
Dan Hanqvist

53

En överraskande svängning i upphandlingsprocessen. Plenimålet HFD 2011 ref. 29
Rune Lavin

55

Tilltrosparagrafer i parallella förfaranden
Gustav Lindkvist

65

Offentlig kontroll av djurskydd – handlar det bara om centimetrar?
Sirkku Sarenbo, Helena Striwing

87

Regelverket kring partsinsynen och hanteringen av vårdnadshavares patientjournaler som infodrats av socialnämnden inom ramen för en barnavårdsutredning – ett juridiskt dilemma
Natalie Glotz Stade

103

Finansinspektionens ”bannbullor” och annan nutida förvaltning – en fråga om legitimitet
Wiweka Warnling-Nerep

127

En princip om internationell öppenhet – 1 kap. 10 § regeringsformen och socialförsäkringsrätten
Henrik Wenander