Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2011 2

Lina Törnqvist, Anneli Svensson, Christina Allard, Kristina Labba-Oskal, Hedvig Bernitz, Cecilia Magnuson Sjöberg, Dan Hanqvist, Patrik Södergren, Lotta Vahlne Westerhäll, Allison Östlund, Staffan Ingmanson, Carl Lebeck

FT 2011 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2010–februari
Lina Törnqvist

15

Från JO. Januari–mars 2011
Anneli Svensson

33

Samebyns interna organisation
Christina Allard, Kristina Labba-Oskal

73

Barns rättigheter: Finns fri- och rättigheter i skolans värld?
Hedvig Bernitz

97

Sammanställningars rättsliga status
Cecilia Magnuson Sjöberg

117

Den offentligrättsliga reaktionen på finanskrisen (II): Kapitalet
Dan Hanqvist

189

Domstolsprövning i gråzonen, saklig kompetensfördelning och förvaltningsprocessens funktion – en fristående uppföljare till en bokanmälan
Patrik Södergren

209

Öppen psykiatrisk tvångsvård – en lagteknisk felkonstruktion? En analys av RÅ 2010 ref. 93
Lotta Vahlne Westerhäll, Allison Östlund

227

Fri rörlighet för familjer – En bokanmälan
Staffan Ingmanson

233

Henrik Wenander, Erkännande av utländska förvaltningsbeslut, Juristförlaget, Lund, 2010, 404 s. (ak. avh.).
Carl Lebeck