Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1991 2

Marianne Levin, Per Nihlmark, Carl Michael von Quitzow, Gunnar Karnell, Per-Urban Hjärne

NIR 1991 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

EPC och nationell patenträtt, särskilt vad gäller datorprogram
Marianne Levin

15

Överlåtelse av firma
Per Nihlmark

36

Läkemedel och EEC-fördragets regler om fri rörlighet för varor
Carl Michael von Quitzow

42

Vad kommer att hända med upphovsrätten i EG?
Gunnar Karnell

50

Forskning och rättsskydd
Per-Urban Hjärne

58

Litteratur
Gunnar Karnell

60

Notiser

67

Fra dansk domspraxis

84

Ur finsk rättspraxis

98

Fra norsk rettspraksis

104

Ur svensk rättspraxis