Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1988 1

Berndt Godenhielm, Jukka Kemppinen, Pirko-Liisa Haarmann, Virpi Tiili, Tove-Maj Kyrklund, Martti Enäjärvi, Keijo Heinonen, Martti Castrén, Niklas Bruun, Kirsti Rissanen

NIR 1988 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

När föreligger beroendeförhållande mellan patent?
Berndt Godenhielm

12

Analogier
Jukka Kemppinen

17

Mönsterrätt och mönsterskydd. Iakttagelser beträffande den finska praxisen
Pirko-Liisa Haarmann

25

Marknadsföring och rätt till egen bild
Virpi Tiili

36

Bild som bild
Tove-Maj Kyrklund

47

Aktuellt om immateriella rättigheter och det finska patentverket
Martti Enäjärvi

57

Om rätt domstol vid tvist om kännetecken
Keijo Heinonen

62

Affärshemligheter i finsk rätt i relation till anställda och f.d. anställda
Martti Castrén

71

Konkurrens- och sekretessklausuler i anställningsavtal
Niklas Bruun

81

Ny konkurrenspolitik för Finland?
Kirsti Rissanen

96

Notiser

103

Ur finsk rättspraxis