Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1987 2

Jens Fejø, Jan Rosén, Rainer Oesch, Sten Niklasson, Lennarth Törnroth, Knud Raffnsøe, Pertti Kolve, Gunnar Karnell

NIR 1987 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

EF og ophavsretten
Jens Fejø

12

Free Trade, Competition and Copyright; Viewpoints from the Nordic EFTA-Countries
Jan Rosén

23

Citaträtten i nordisk upphovsrätt - några drag ur lagstiftning och praxis
Rainer Oesch

34

The Socio-Economic Rationale of the Swedish Patent System
Sten Niklasson

39

Andra medicinska indikationen särskilt i belysning av förarbetena
Lennarth Törnroth

63

Ændring af mønsterloven, herunderindførelse af brugsmønsterbeskyttelse
Knud Raffnsøe

99

Litteratur
Pertti Kolve, Gunnar Karnell

102

Notiser

113

Fra dansk domspraksis

123

Ur finsk rättspraxis

127

Fra norsk rettspraksis

139

Ur svensk rättspraxis