Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1986 1

Hans Henrik Lidgard, Berndt Godenhielm, Agne Henry Olsson, Lars Björklund, Marianne Levin, Stig Alfredson, Myron Cohen, Gunnar Karnell, Ulf Bernitz, Ragnhild Walles, Lennart Sjöö, Lars Pehrson

NIR 1986 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Immaterialrätt i Kina (del I) De nya patent- och varumärkeslagarna
Hans Henrik Lidgard

15

Om godtrosskydd inom immaterialrätten
Berndt Godenhielm

24

Kommittébetänkande om upphovsrätt och datorteknik
Agne Henry Olsson

28

Andra medicinska indikationen
Lars Björklund

33

Vad är counterfeiting?
Marianne Levin

49

Att mönsterskydda produktutformning utomlands
Stig Alfredson

54

Recent developments in U.S. Law Relating to Intellectual Property
Myron Cohen

67

Litteratur
Gunnar Karnell, Ulf Bernitz

71

Notiser
Ragnhild Walles, Agne Henry Olsson, Lennart Sjöö, Lars Pehrson

86

Fra dansk domspraksis

122

Ur finsk rättspraxis

135

Fra norsk rettspraksis