Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2011 4

Claes Granmar, Jakob Plesner Mathiasen, Perttu Virtanen, Henry Olsson, Pessi Honkasalo, Bengt Domeij

NIR 2011 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Intellectual property rights and the single market
Claes Granmar

34

"Problem-and-solution"-metodens anvendelse ved vurdering af opfindelses- og frembringelseshøjde
Jakob Plesner Mathiasen

45

Square Pegs to Round Holes. Broad Patent Claims and Software
Perttu Virtanen

59

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen första halvåret 2011. En blandad bild men flera positiva element
Henry Olsson

73

Debatt

73

Kan man äga ett datorprogram?
Pessi Honkasalo

80

Litteratur

92

Ur svensk rättspraxis

96

Hävning av immaterialrättsöverlåtelse när köparen är insolvent - kommentar till NJA 2010 s. 617 (Texsun)
Bengt Domeij