Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2011 2

Per Jonas Nordell, Jan Rosén, Stig Strömholm, Jukka Liedes, Dag Mattsson, Kerstin Calissendorff, Peter Danowsky, Svante Bergström

NIR 2011 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Förord
Per Jonas Nordell, Jan Rosén

6

Upphovsrättslagen - rötter och grenverk
Stig Strömholm

10

Upphovsrättslagen i den nordiska familjen
Jukka Liedes

19

Upphovsrättslagen - revisionsarbete och medieutveckling
Dag Mattsson

25

Upphovsrättslagen och prejudikatbildningen
Kerstin Calissendorff

30

Upphovsrättslagen i tillämpning
Peter Danowsky

34

En ny upphovsrättslag?
Jan Rosén

43

Program för upphovsrätten
Svante Bergström

62

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk given Stockholms slott d. 30 dec. 1960

72

Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild

76

KK 2 juli 1961 med tillämpningsbestämmelser till lagarna d. 30 dec. 1960 upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild

79

Förslag till ny svensk upphovsrättslag enligt SOU 2011:32