Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2011 1

Jonatan Wahlberg, Anneli Svensson, Hedvig Bernitz, Jesper Blomberg, Dan Hanqvist, Tobias Indén, Sofia Lundberg, Johanna Schiratzki, Daniel Stattin

FT 2011 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Högsta förvaltningsdomstolen. September-november 2010
Jonatan Wahlberg

17

Nytt från JO. Oktober-december 2010
Anneli Svensson

33

Senaste - men knappast sista - "brickan" i Unibet m.fl. mot det svenska spelmonopolet. Kommentar till RegR:s domar av den 30 november 2010 i mål 2208-09, 3582-07 och 3583-07 om tryckfriheten och lotterilagen
Hedvig Bernitz

51

Domstols utredningsskyldighet i mål om bygglov
Jesper Blomberg

57

Den offentligrättsliga reaktionen på finanskrisen (I): Problemformulering och orsaker
Dan Hanqvist

113

Expropriationsersättning och EU:s statsstödsregler - ekonomiska begrepp i en juridisk kontext
Tobias Indén, Sofia Lundberg

131

Etik och samtycke i barnforskning
Johanna Schiratzki

147

Lekmannarevisorer. Om allmän granskning i kommun- och landstingsägda aktiebolag
Daniel Stattin