Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1962 1-2

Peter Villadsen, Martin Röttger, Svante Bergström, Berndt Godenhielm, Seve Ljungman, Gunnar Karnell, Sten Tengelin, Mogens Plesner, Keijo Heinonen

NIR 1962 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

BETÆNKNINGEN VEDRØRENDE NORDISK PATENTLOVGIVNING
Peter Villadsen

22

WARENZEICHENPROBLEME IM RAHMEN DES GEMEINSAMEN MARKTES
Martin Röttger

30

OM RADIONS INSPELNINGAR
Svante Bergström

42

PATENT- OCH VARUMÄRKESRÄTTEN I DE NORDISKA LÄNDERNAS RÄTTSPRAXIS
Berndt Godenhielm

51

I VAD MÅN FÖREKOMMA DIVERGENSER I RÄTTSTILLÄMPNINGEN BETRÄFFANDE GEMENSAM UPPHOVSRÄTTSLIG LAGSTIFTNING?
Seve Ljungman

59

1961 ÅRS FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV U. S. COPYRIGHT ACT. - REFERAT OCH SYNPUNKTER
Gunnar Karnell

69

NOTISER

73

LITTERATUR
Sten Tengelin

76

FÖRENINGSMEDDELANDEN

79

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Mogens Plesner

107

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

110

UR SVENSK PRAXIS