Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2011 1

Johannes Hygen Meyer, Taina Pihlajarinne, Torsten Bjørn Larsen, Henry Olsson, Thomas Riis, Per Jonas Nordell

NIR 2011 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner?
Johannes Hygen Meyer

21

Indicating characteristics of goods or services by using another's trademark
Taina Pihlajarinne

36

"Varemærketyveri" - en fortolkning af varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3
Torsten Bjørn Larsen

74

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen andra halvåret 2010. En splittrad bild
Henry Olsson

83

Fra dansk domspraksis
Thomas Riis

92

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell