Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2010 2

Lina Törnqvist, Anneli Svensson, Ulrik von Essen, Henrik Leffler, Ruth Mannelqvist, Kenneth Nordback, Janne Salminen

FT 2010 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Från Regeringsrätten. December 2009-februari 2010
Lina Törnqvist

19

Från JO. Januari-mars 2010
Anneli Svensson

29

Rättsliga ramar för kommunernas näringsverksamhet
Ulrik von Essen

39

Om bevisbörda och "jäv" i upphandlingsmål
Henrik Leffler

45

Läkarintyg som bevis i förvaltningsprocessen
Ruth Mannelqvist

61

Relevanta "omständigheter" vid ett bristande förfrågningsunderlag - vilka är de egentligen? Reflektioner kring ett par kammarrättsavgöranden
Kenneth Nordback

79

Om revideringen av grundlagen - beredningen av nödvändiga ändringar i finlands grundlag
Janne Salminen