Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2009 4

Olle Stenman, Anneli Svensson, Lars Bejstam, Ulrik von Essen, Katarina Fast Lappalainen, Kenneth Nordback

FT 2009 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten. Juni-augusti 2009
Olle Stenman

15

Nytt från JO. Juli-september 2009
Anneli Svensson

29

Om föreskrifter i tiden
Lars Bejstam

41

Bör "onyttiga besvär" prövas?
Ulrik von Essen

47

Ny praxis från Europadomstolen om egendomsskyddet och administrativa sanktioner - konsekvenser för skatterättsliga sanktioner?
Katarina Fast Lappalainen

59

Om återkallelse av en rikslicens. Finns det utrymme för Ekelöf att spöka i förvaltningsprocessen?
Kenneth Nordback