Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2009 3

Eskil Nord, Anneli Svensson, Rune Lavin, Kjell Å Modéer, Wiweka Warnling-Nerep, Johan Hirschfeldt, Oscar Augustsson, Jan Darpö, Kari Kuusiniemi, Pekka Vihervuori, Anna Lundberg, Knut A Sigander, Bertil Wennergren

FT 2009 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten. Mars-maj 2009
Eskil Nord

11

Nytt från JO. April-juni 2009
Anneli Svensson

21

Hälsningsanförande vid Lagrådets 100 års jubileum den 26 maj 2009
Rune Lavin

25

Laggranskningen och Lagrådet
Kjell Å Modéer

43

LAGRÅDET I NUTID: Lagrådets insatser ifråga om rättssäkerhetsgarantier på sanktionsområdet
Wiweka Warnling-Nerep

53

Lagrådet inför framtiden - några tankar
Johan Hirschfeldt

63

Enmannaföreningars rättsliga möjligheter i synnerhet, och ideella föreningars rättskapacitet i allmänhet
Oscar Augustsson

75

Miljöprövningen i vågskålen - landskampen mellan Finland och Sverige
Jan Darpö, Kari Kuusiniemi, Pekka Vihervuori

115

Min tillsyn över förvaltningsdomstolarna
Rune Lavin

129

Reflektioner kring opartiska och lojala tjänstemän i svensk utlänningsförvaltning
Anna Lundberg

137

Funderingar kring ett rättsfall i EU-domstolen
Knut A Sigander

141

Finansinspektionens tillsyn i perspektiv av legalitet och legitimitet
Wiweka Warnling-Nerep

181

En generell och obligatorisk tvåpartsprocess i våra förvaltningsdomstolar
Bertil Wennergren