Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2009 2

Henrik Jermsten, Pär Hemmingsson, Ulrik von Essen, Tobias Indén, Rune Lavin, Carl Lebeck, Vilhelm Persson

FT 2009 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Nytt från Regeringsrätten. December 2008-februari 2009
Henrik Jermsten

11

Nytt från JO. Januari-mars 2009
Pär Hemmingsson

21

Delegation av föreskriftsrätt
Ulrik von Essen

35

Marknadsstatens utveckling och kommunalrättens stagnation
Tobias Indén

53

Lagrådsyttrande angående tolkningen av 8 kap. 11 § regeringsformen
Rune Lavin

59

Konstitutionell reglering av internationell delegation. Från "EEC-paragrafen" till RF 10:5
Carl Lebeck

137

Intern normgivning efter myndighetsförordningen
Vilhelm Persson